4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-cyclohexanemethanol

4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-cyclohexanemethanol

¥ 1.00 ¥ 1.00 1.0 CNY

¥ 1.00

Add to Cart


30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days