KRO-33754

(3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]phenyl)sulfonylchloride

731779-91-2
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)

(3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]phenyl)sulfonylchloride
KRO-08928

propane-1-sulfonyl chloride

10147-36-1
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C3H7ClO2S
propane-1-sulfonyl chloride; 1-propanesulfonyl chloride; propane-1-sulfonyl chloride
KRO-26521

4''-trifluoromethylbiphenyl-4-sulfonyl chloride

524046-23-9
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C13H8ClF3O2S
4''-trifluoromethylbiphenyl-4-sulfonyl chloride; 4pns-q07-0
KRO-06299

quinoxaline-5-sulfonylchloride

844646-88-4
98% min.
scale-up (10-1,000 kg)
C8H5ClN2O2S
quinoxaline-5-sulfonylchloride; 5-quinoxalinesulfonyl chloride